73 lata temu…wystawiono na Kozakach ostatnie świadectwa szkolne w języku polskim

73 lata temu…20 czerwca 1945 roku wystawiono na Kozakach ostatnie świadectwa szkolne w języku polskim (z sowiecką pieczęcią).

Były odręcznie wypisane: Powszechna IV-klasowa Szkoła w Kozakach, rej. Złoczów, dnia 20.06.1945. Zaświadczenie. Kierownictwo IV-klasowej Szkoły Powszechnej w Kozakach poświadcza, że Tkaczuk Stefania c. Michała urodz. dnia 1 stycznia 1937 roku w Kozakach uczęszczała do tut. szkoły w roku szkolnym 1944/45 do kl. I pierwszej i otrzymała wynik ogólny dobry.

Dodaj komentarz