1511 r. Rękopisy na czerpanym papierze ze znakiem wodnym: głowa barana niczym z logo aut DODGE.

Rękopisy na przykładzie których można zobaczyć jak wiedza pomaga w rozszyfrowaniu daty powstania. Jeden z dokumentów ma nieczytelną datę roczną wystawienia. Specjalista znający starą łacinę (różni się znacznie od współczesnej) odczytał dokument, w którym podano też rok pontyfikatu ówczesnego papieża. Stąd droga do obliczenia roku wypisania dokumentu była już krótka.

Oba rękopisy są ciekawe, choć mają rozmyty tekst i uszkodzenia. Zachowały się za to suche pieczęcie. Jak się dobrze przyjrzeć widać na górze pieczęci kardynalski kapelusz. Pierwotnie pieczęć (lak między kartami) spajała kartę z rękopisem z drugą kartą. Zostały one rozdzielone by kupujący mogli zobaczyć piękny znak wodny czerpanego papieru: głowa kozła/barana.

Papier czerpany jest wysokiej jakości – włoskie papiernictwo było już wtedy wysoko rozwinięte, w przeciwieństwie do polskiego, które funkcjonowało dopiero od 20 lat (pierwsza papiernia pod Krakowem powstała w 1491 roku).

Tu ciekawostka – znak wodny jest bliźniaczo podobny do dawnego loga firmy produkującej samochody marki DODGE. Pierwotnie (1932 r.) znakiem rozpoznawczym był skaczący baran (muflon kanadyjski). Z czasem logo uproszczono do samej głowy barana – miał on oznaczać dużą wytrzymałość aut i możliwość jazdy w trudnym terenie.

Ilustracja z włoskiej Wikipedii: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Logo_della_Dodge_%28vecchio%29.svg

W ofercie mamy też rękopis na papierze ze znakiem wodnym: herbem rodu Sforzów, który jest w logo marki Alfa Romeo. Zobacz: 1552 …per la Fortificazione… List na papierze z herbem rodu Sforzów. Dla fanów motoryzacji możemy przygotować inne papiery czerpane ze znakami wodnymi. Np. kroczący lew (pojawia się w logo aut Peugeot) występuje na papierach wielu papierni – w tym np. żagańskiej. Miasto to w herbie miało kroczącego lwa. Inne to: byk, koń, gryf (Vauxhall ), jelenie rogi (Porsche) itp.

Opisy rękopisów z 1511 roku sporządzone przez specjalistę:

Charakterystyka rękopisu z XVI wieku sporządzona przez dr hab. J.K. [nazwisko naukowca jest na fotografii – unikamy spamowania]

Złożona karta papierowa z widoczny znakiem wodnym przedstawiającym głowę kozła.

Jest to dokument pochodzący z kancelarii Sykstusa vicekanclerza kurii rzymskiej i kardynała bazyliki św. Piotra w Okowach. Wystawiony w pałacu apostolskim w Rzymie 21 czerwca 1511 r.

Dokument dotyczy zgody na objęcie wakujących stanowisk kościelnych po śmierci Klaudiusza Polli, duchownego w diecezji Lyonu. Zachowana pieczęć kardynała.


Charakterystyka rękopisu z XVI wieku sporządzona przez dr hab. J.K.

Złożona karta papierowa z częściowo nieczytelnym tekstem. Widoczny znak wodny przedstawiający głowę kozła.

Jest to dokument pochodzący z kancelarii vicekanclerza kurii rzymskiej i kardynała bazyliki św. Piotra w Okowach. Wystawiony 4 XI 1511 r.; o dacie rocznej wymienionej w miejscu ubytku, można wywnioskować z podanego pontyfikatu ówczesnego papieża Juliusza II. Dokument dotyczy zgody na objęcie wakującego stanowiska kościelnego po śmierci poprzednika.

Zachowana pieczęć kardynała.

J.K. – historyk mediewista, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na naukach pomocniczych historii ze szczególnym uwzględnieniem genealogii średniowiecznego rycerstwa polskiego. Prowadzi także badania nad historią Śląska głogowskiego w wiekach średnich oraz osadnictwem na terytorium Kujaw i Wielkopolski w średniowieczu.


Rękopisy pochodzą prawdopodobnie ze zbiorów Damiano Muoni (1820-1894) – znanego włoskiego bibliofila, genealoga, numizmatyka i kolekcjonera – autora kilkudziesięciu publikacji, które napisał na podstawie zgromadzonych w swej kolekcji rękopisów i innych źródeł. Oferowane dokumenty zostały zakupione w pakiecie, w którym jeden z dokumentów miał stempel kolekcji Damiano Muoni.


Nasze ceny odzwierciedlają pracę jaką wykonaliśmy dla Państwa, aby rzetelnie opisać i zidentyfikować oferowane eksponaty. Częstokroć wymagało to wielu godzin pracy i poszukiwań. Dla przykładu: odcyfrowanie kto podpisał list, czyim herbem jest opieczętowany – podnosi wielokrotnie wartość rękopisu – wcześniej anonimowego… Walor kupiony u nas z opisem będzie ozdobą każdej kolekcji…

Dlatego wszystkie opisy i fotografie objęte są prawami autorskimi (które otrzymuje także nabywca opisywanego eksponatu). Wykorzystanie ilustracji i opisów z mojej www wymaga mojej pisemnej zgody.

Bogusław Mykietów, e-mail: antykwariat@mykietow.pl