O rodzinie Wojciechowskich ze Złoczowa i okolic…

390 lat temu… 15 maja 1628 roku w księgach metrykalnych Złoczowa odnotowano Elżbietę Wojciechową. W zapisach z 1677 roku nazwisko rodziny brzmi już Wojciechowscy. Na tym przykładzie widzimy jak powstawały nazwiska – Elżbietę córkę (żonę?) Wojciecha nazywano Wojciechową, później Wojciechowską. Jest to nazwisko odimienne (tworzone od imienia ojca lub męża).

Wpis z 1628 roku w księdze chrztów miasta Złoczowa

Wojciechowscy są też wymienieni na liście płac za roboty murarskie wykonane w 1688 roku na złoczowskim zamku.

Lista płac za roboty murarskie wykonane w 1688 roku na złoczowskim zamku.

Rodzina Wojciechowskich w 1945 roku wyjechała z Zazul na Ziemie Zachodnie. Władysław Wojciechowski był drugim polskim sołtysem Pyrzan.

Inne nazwiska odimienne rodzin zamieszkałych na Zazulach to m.in. Ferensowicz – od Franciszka (Ferenc w języku węgierskim = Franciszek) , Mykietów – od ruskiego imienia Mykieta, Amroz – od Ambrożego.

Dodaj komentarz