80 lat temu… 13 maja 1938 roku odbył się na Kozakach…

80 lat temu… 13 maja 1938 roku odbył się na Kozakach pogrzeb Marii Stojanowskiej – bardzo szanowanej matki piętnaściorga dzieci. Mojej prababci. 

Maria Stojanowska (1872-1938), córka Antoniego Wilka i Anny Sołtowskiej, nestorka rodu Stojanowskich umarła na raka 11 maja 1938 roku w wieku 66 lat. W pogrzebie pod przewodnictwem ks. Michała Kralla uczestniczyła cała wieś.

Ceremonie pogrzebowe sfotografował wówczas najstarszy syn Marii – Józef. Cykl fotografii to unikalny dokument przedstawiający wieś Kozaki, jej mieszkańców i kresowe zwyczaje pogrzebowe. 

Następuje pożegnanie zmarłej przed domem – kolebką rodu Stojanowskich.

Kozaki 13.05.1938 roku – pogrzeb Marii Stojanowskiej z domu Wilk. W tle dom rodziny Stojanowskich – numer 51 (stoi do dziś)

Trumnę unoszą i niosą na ramionach synowie Marii.

Kozaki 13.05.1938 roku. Pogrzeb Marii Stojanowskiej z domu Wilk.
Ceremoniom pogrzebowym przewodniczy ks. Michał Krall (na prawo od trumny)

Żałobny kondukt poprzedzony krzyżem i kościelnymi chorągwiami idzie przez wioskę na wzniesienie cmentarne na Kozakach. Tam następuje pochówek.

Kozaki 13.05.1938 roku -pogrzeb Marii Stojanowskiej z domu Wilk.
Kondukt z żałobnymi chorągwiami (w 1945 roku zostały przywiezione do Pyrzan)

Na cmentarzu na Kozakach- pochówek Marii Stojanowskiej z domu Wilk

Kolejne fotografie, robione w kwitnącym majowym sadzie to już rodzina po pogrzebie – z żałobnymi przepaskami na rękawach. Smutna okazja aby krewni mogli spotkać się w komplecie.

Rodzina Stojanowskich w dniu pogrzebu – siedzą od lewej: Anna po mężu
Tkaczyk, Rozalia, drugi rząd od lewej (3 mężczyzn z wąsami): Michał, w środku
Antoni – mąż Marii, Józef? (brat Antoniego?); górny rząd: Ignacy, Tytus (w
mundurze), Franciszek, Karol (w mundurze), Maciej, Jan.

Dodaj komentarz