Robert Romuald Kufel, Juliusz Dinder (1830-1890) – arcybiskup gnieźnieński i poznański. Niemiec na stolicy prymasów Polski, Lublin 2023

Robert Romuald Kufel

Juliusz Dinder (1830-1890) – arcybiskup gnieźnieński i poznański. Niemiec na stolicy prymasów Polski

Lublin 2023

Cena 70 zł + koszt wysyłki


Robert Romuald Kufel, Juliusz Dinder (1830-1890) – arcybiskup gnieźnieński i poznański. Niemiec na stolicy prymasów Polski, Lublin 2023, s. 517, ISBN 9788375483550.


Recenzowana praca naukowa ks. Roberta Romualda Kufla pt. ,,Juliusz Dinder, 1830-1890, arcybiskup gnieźnieński i poznański, Niemiec na stolicy prymasów Polski”, jest rzetelną syntezą wszystkich dotychczasowych badań i opracowań naukowych dotyczących osoby i całej działalności arcybiskupa Juliusza Dindera na Stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Poznaniu. Praca naukowa ks. R. Kufla prezentująca postać i działalność abpa gnieźnieńskiego i poznańskiego Juliusza Dindera, z bardzo dobrym warsztatem naukowym, bogatą bibliografią, indeksem osób, tłumaczeniami oraz obfitym aneksem zawierającym dokumenty dotyczycące abpa Dindera […] powinna się znaleźć we wszystkich placówkach historycznych w kraju i na emigracji. Powinna być obowiązkową lekturą, zwłaszcza dziś, kiedy żyjemy w powojennej Unii Europejskiej (niestety, poza Królewcem-Kaliningradem). Ukazuje bowiem możliwość i konieczność wspólnego działania dla dobra człowieka, niezależnie od przynależności państwowej.


Spis treści

Przedmowa . 15

Wstęp . 19

1. Kościół katolicki i społeczeństwo Wielkopolski w XIX wieku . 31

1.1. Polityka władz zaborczych 31

1.2 Sytuacja społeczeństwa 41

1.3 Znaczenie Kościoła 51

2. Juliusz Dinder. Od narodzin do nominacji . 71

2.1. Środowisko rodzinne . 71

2.2. W ławie szkolnej . 75

2.3. Droga do kapłaństwa . 81

2.4. Wikariusz w Biskupcu Reszelskim . 84

2.5. Proboszcz w Gryźlinach i Królewcu . 86

3. Arcybiskup gnieźnieński i poznański . 97

3.1. Geneza nominacji 97

3.2. Konsekracja i ingresy 125

3.3. Relacje ze Stolicą Apostolską oraz episkopatem

polskim i niemieckim 145

4. Działalność kościelna . 157

4.1. Duchowieństwo . 157

4.2. Kandydaci do kapłaństwa i życia konsekrowanego 219

4.3. Wizytacje . 236

4.4. Kult 255

4.5. Listy pasterskie . 266

5. Inne kierunki działalności arcybiskupiej . 279

5.1 Działalność społeczna 279

5.2 Działalność oświatowa . 304

5.3 Działalność gospodarcza 322

5.4 Działalność dobroczynna . 327

5.5 Działalność naukowa . 343

6. Choroba i śmierć 351

6.1 Choroba 351

6.2. Śmierć i pogrzeb . 353

6.3. Post mortem. W oczach prasy i społeczeństwa . 357

Zakończenie . 363

Kalendarium . 371

Bibliografia 375

Wykaz osób 413

Wykaz miejscowości 433

Wykaz skrótów . 441

Aneks . 456


Wykaz osób – poniżej w pliku


Koszt wysyłki bez względu na ilość egzemplarzy w paczce wynosi jedynie 17 zł. Korzystamy z usług firmy INPOST.

Sprzedaż wysyłkowa jedynie po przedpłacie na konto bankowe (nie wysyłamy za pobraniem): Antykwariat e-cymelia.pl ul. Graniczna 5 65-548 Zielona Góra, numer konta bankowego (Bank Pocztowy): nr 44 1320 1537 4518 6491 2000 0001

W zamówieniu przesłanym na e-mail: aka@mykietow.pl proszę podać dane:

PACZKOMAT INPOST (zalecane): Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego, do jakiego paczkomatu wysłać paczkę.

KURIER INPOST: Imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, e-mail, numer telefonu komórkowego.


Można też kupić książkę na Allegro: Juliusz Dinder (1830-1890) – arcybiskup gnieźnieński i poznański. Niemiec na stolicy prymasów Polski, Robert Romuald Kufel.