Papiery czerpane z ciekawymi znakami wodnymi. XVI-XIX wiek.

Wynalezienie i upowszechnienie papieru zrewolucjonizowało przekazywanie informacji. Papiernicy oznaczali swoje wyroby filigranami – był to ich podpis, znak firmowy. Era papieru czerpanego przeminęła, ale znak wodny – jako zabezpieczenie oryginalności wyrobu – pozostało do dziś. Dziś zabezpieczenie znakiem wodnym ma każdy papier wartościowy – zaś dawniej tylko niektóre produkowane arkusze miały czytelne oznaczenie. Oferujemy tylko wyjątkowo dobrze widoczne pod światło – wybrane spośród setek mało czytelnych.

Oferowany papier czerpany jest wyprodukowany z rozdrobnionych szmat – przez to jest szczególnie odporny na zniszczenia i upływ czasu. Drukowano na nim książki od XV do XIX wieku, służył także do zapisków.


Nasze ceny odzwierciedlają pracę jaką wykonaliśmy dla Państwa, aby rzetelnie opisać i zidentyfikować oferowane eksponaty. Częstokroć wymagało to wielu godzin pracy i poszukiwań. Dla przykładu: odcyfrowanie kto podpisał list, czyim herbem jest opieczętowany – podnosi wielokrotnie wartość rękopisu – wcześniej anonimowego… Walor kupiony u nas z opisem będzie ozdobą każdej kolekcji…

Dlatego wszystkie opisy i fotografie objęte są prawami autorskimi (które otrzymuje także nabywca opisywanego eksponatu). Wykorzystanie ilustracji i opisów z mojej www wymaga mojej pisemnej zgody.

Bogusław Mykietów, e-mail: antykwariat@mykietow.pl