„Jako woyny są potrzebne, zwłaszcza na Turki”. Rozrywki dla Dzieci z 1828 r. Pierwsze polskie czasopismo dla dzieci.

SPRZEDANE

Rozrywki dla Dzieci – pierwsze polskie czasopismo dla dzieci, ukazujące się w Warszawie w latach 1824–1828 – ukazało się 10 tomów (60 numerów – jeden tom obejmował pół roku: 6 numerów). Znaczną zawartości Rozrywek stanowiły teksty Klementyny Hoffmanowej. Czasopismo miało spełniać przede wszystkim rolę wychowawczą. Miało stały układ: Wspomnienia narodowe, Powieści, Anegdoty prawdziwe o dzieciach, Wyjątki służące do ukształcenia serca i stylu…, Wiadomości mogące bydź matkom przydatne, Przypowieści.

Oferuję tom IX czasopisma (1828 r.) zawierający 6 zeszytów (I-VI) Rozrywki dla dzieci wydawane przez autorkę Pamiątki po dobrej matce [= Klementyna Hoffmannowa]. W Warszawie w drukarni Gałęzowskiego przy ulicy Żabiey n. 472. Oprawa z epoki z wyjątkiem grzbietu. Stron 370. Zachowana karta tytułowa tomu z małym drzeworytem przedstawiającym czytające dzieci.

Dwie litografie (których często brakuje): księdza Piotra Skargi i Stanisława Małachowskiego (m.in. marszałka Sejmu Wielkiego, współtwórcy Konstytucji 3 Maja, prezesa Rady Ministrów Księstwa warszawskiego). Komplet. Niewielki ubytek narożnika trzech kart, drobne zaplamienia, punktowe zbrązowienia papieru. Papier czerpany.

Ciekawa proweniencja: pieczęć herbowa: Księgozbiór Axentowiczów z herbem Gryf.

W oferowanym tomie m.in. o ks. Piotrze Skardze (np. ciekawe kazanie zaczynające się frazą: Jako woyny są potrzebne, z dobremi sposoby, i chrześcijanom nie zakazane, zwłaszcza na Turki), wiersz Flis albo spuszczanie statków do Gdańska, O pierwotnem wychowaniu, Nocleg w Kromołowie – powieść historyczna, Kazanie na pogrzebie Królowey Polskiey Anny Jagiellonki, O Grzegorzu Piramowiczu, Dobre serce Stasia – komedyjka, o Stanisławie Małachowskim.


Nasze ceny odzwierciedlają pracę jaką wykonaliśmy dla Państwa, aby rzetelnie opisać i zidentyfikować oferowane eksponaty. Częstokroć wymagało to wielu godzin pracy i poszukiwań. Dla przykładu: odcyfrowanie kto podpisał list, czyim herbem jest opieczętowany – podnosi wielokrotnie wartość rękopisu – wcześniej anonimowego… Walor kupiony u nas z opisem będzie ozdobą każdej kolekcji…

Dlatego wszystkie opisy i fotografie objęte są prawami autorskimi (które otrzymuje także nabywca opisywanego eksponatu). Wykorzystanie ilustracji i opisów z mojej www wymaga mojej pisemnej zgody.


Bogusław Mykietów, e-mail: antykwariat@mykietow.pl