Gryf + CLSGG. Graf von Schaffgotsch. Ok. 1670 r. Jelenia Góra – papiernia Piechowice – Gryfów.

Papier z ok. 1670 roku – znak wodny: stojący gryf i litery CLSGG – Christoph Leopold Schaffgotsch (Genannt? Graf?). Oferujemy najstarszy znany wyrób papierni Piechowice (niem. Petersdorf) koło Jeleniej Góry – Christoph Leopold Schaffgotsch był założycielem tej papierni.

Źródła podają, że założył ją w 1672 roku. Wcześniej brałem pod uwagę papiernię w pobliskim Podgórzynie – Schaffgotsch odzyskał tę miejscowość w 1649 roku, ale papiernia ta nie ma zbyt wielu źródeł z okresu od 1574 roku kiedy odnotowano pierwszego właściciela – Hansa Dantzera, a rokiem 1704 kiedy właścicielem był Christian Geißler. Gdyby około roku 1670 produkowano tam papier dla Schaffgotscha, na pewno by to odnotowano.

Gryf w znaku wodnym to gryf z kamieniem – element występujący na 2 i 3 tarczy baronowskiego herbu Schaffgotschów (jest też w herbie miasta Gryfów Śląski, ich siedziby rodowej).

Karta ma wymiar ok. 19 x 30 cm i złożenie pośrodku, małe ubytki, ślady przeszycia.


Christoph Leopold Graf von Schaffgotsch, do 1674 baron von Schaffgotsch (1623 Żmigród – 1703 Wrocław) – był synem generała Hansa Ulricha von Schaffgotsch. Jego matka zmarła w 1631 r., ojciec został stracony w Ratyzbonie w 1635 r . Majątki skonfiskowano. Studiował na Katolickim Uniwersytecie w Ingolstadt a potem został oficerem Armii Cesarskiej. W 1641 r. odzyskał ojcowskie dobra Gryfów; Chojnik odzyskał dopiero w 1650 roku. . W 1647 był jedynym kapitanem cesarskim w Egerze, który nie chciał podpisać kapitulacji przed Królestwem Szwecji. W 1649 roku został Oberlandeshauptmannem von Schlesien. W 1651 cesarz przywrócił mu stanowiska, które jego rodzina piastowała przez długi czas.

W 1665 r. Krzysztof Leopold został mianowany przewodniczącym śląskiej kamery i starostą w księstwie świdnicko-jaworskim. Dwa lata później był posłem cesarza do króla polskiego. W tym samym charakterze był wysyłany do Polski jeszcze trzykrotnie, mianowicie w 1668, 1670 i 1674. W 1683 został następnie wysłany na spotkanie z królem polskim jako pełnomocnik cesarski i uczestniczył w odsieczy wiedeńskiej. W 1672 otrzymał ostatecznie urząd śląskiego Oberlandeshauptmanna. W 1674 został nobilitowany jako dziedziczny hrabia.

W 1676 roku Schaffgotsch otrzymał od cesarza przywództwo nad księstwami Legnica, Brzeg i Wołów. Reprezentował także cesarza przy różnych innych okazjach, takich jak np. wybory biskupa. W 1694 został osobiście odznaczony przez cesarza Orderem Złotego Runa.

Chrzestną jego córki miała zostać polska królowa Marysieńka, żona Jana III Sobieskiego. Polski dwór był mu znany, gdyż wielokrotnie posłował do Polski. Protest cesarza sprawił, że królową wpisano tylko jako jednego ze świadków ceremonii.


Nasze ceny odzwierciedlają pracę jaką wykonaliśmy dla Państwa, aby rzetelnie opisać i zidentyfikować oferowane eksponaty. Częstokroć wymagało to wielu godzin pracy i poszukiwań. Dla przykładu: odcyfrowanie kto podpisał list, czyim herbem jest opieczętowany – podnosi wielokrotnie wartość rękopisu – wcześniej anonimowego… Walor kupiony u nas z opisem będzie ozdobą każdej kolekcji…

Dlatego wszystkie opisy i fotografie objęte są prawami autorskimi (które otrzymuje także nabywca opisywanego eksponatu). Wykorzystanie ilustracji i opisów z mojej www wymaga mojej pisemnej zgody.


Bogusław Mykietów, e-mail: antykwariat@mykietow.pl