COESLIN IGG 1771. Papiernia Kłos Cluss koło Koszalina (Coslin). Rękopis z 1775 roku z Darłowa (Rugenwalde).

Dwie karty na których spisano w 1775 roku w Rugenwalde / Darłowie rachunki dotyczące miejscowego szpitala.

Ciekawy jest papier czerpany – ze znakami wodnymi: orzeł w koronie z mieczem (symbolem sprawiedliwości) i berłem w szponach oraz napisem: COESLIN (Koszalin) a druga karta ma napis: IGG 1771 – poznajemy zatem dokładną datę wyprodukowania papieru oraz inicjały właściciela młyna – IGG – Johann Georg Golczewski – Jan Jerzy Golczewski.

Jest to wyrób papierni w Kłosie pod Koszalinem.

Papiernia we wsi Kłos (Papiermühle Cluss) – leżała kilka kilometrów od Koszalina. Została założona na dopływie rzeki Unieść w 1764 roku przez Jana Jerzego Golczewskiego. Był to niewielki młyn z kilkuosobową obsługą. Gdy w 1834 roku została uruchomiona w Koszalinie duża fabryka papieru, dalszy wyrób papieru w Kłosie stał się nieopłacalny i ostatecznie w 1890 papiernia została zamknięta.

Mamy zatem prawdziwy unikat – papier z pierwszej dekady produkcji założyciela papierni w Kłosie.


Nasze ceny odzwierciedlają pracę jaką wykonaliśmy dla Państwa, aby rzetelnie opisać i zidentyfikować oferowane eksponaty. Częstokroć wymagało to wielu godzin pracy i poszukiwań. Dla przykładu: odcyfrowanie kto podpisał list, czyim herbem jest opieczętowany – podnosi wielokrotnie wartość rękopisu – wcześniej anonimowego… Walor kupiony u nas z opisem będzie ozdobą każdej kolekcji…

Dlatego wszystkie opisy i fotografie objęte są prawami autorskimi (które otrzymuje także nabywca opisywanego eksponatu). Wykorzystanie ilustracji i opisów z mojej www wymaga mojej pisemnej zgody.


Bogusław Mykietów, e-mail: antykwariat@mykietow.pl