Brzeg 1788 r. Testament żołnierza regimentu piechoty.

Rzadki dokument – testament żołnierza spisany w języku niemieckim w 1788 roku w Brzegu.

Tu nic nie jest przypadkowe – papier tzw. stemplowy – z dwoma tuszowymi stemplami opłaty skarbowej na górze pierwszej strony. Po lewej stempel opłaty – 6 groszy, po prawej inicjały władcy pod koroną: FWR – to skrót od frazy: Friedrich Wilhelm Rex – czyli Fryderyk Wilhelm Król (chodzi o panującego wówczas Fryderyka Wilhelma von Hohenzollerna dziś oznaczanego numerem II).

Znak wodny papieru: śląski orzeł oraz napisy: SCHWEIDNITZ 1787 (PAPIERNIA Świdnica i rok produkcji). 

Testament pisany w jednej kolumnie po prawej stronie. Lewa pusta kolumna mogła służyć do zmian testamentu.

Na stronie trzeciej, na końcu treści piękne lakowe pieczęcie sporządzających testament (służący w wojsku w Brzegu z żoną), niżej świadków. O ile pieczęcie spadkodawców to laki z inicjałami, to już pieczęcie świadków są dużo ciekawsze – miejscowej szlachty: oficerów von Polentza (skrzydło w herbie) oraz von Stwolinsky’ego (w herbie zgięta ręka trzymająca za szczękę dzika, a wyżej inicjały FHVS). Niżej pieczęć urzędowa sądu regimentu piechoty i podpis urzędnika. 

Te same pieczęcie widzimy na kopercie, w której aż do 1811 roku był zamknięty dokument (adnotacja o jego otwarciu jest na kopercie). Na kopercie widnieją też podpisy obu oficerów brzeskiego regimentu. Stan zachowania, jak na czas powstania i dokument użytkowy: idealny.

Wycena: 500 zł

Zapytaj e-mailem o rabat na eksponaty wystawione na allegro:https://allegro.pl/uzytkownik/a-e-cymelia-pl/sklep


Nasze ceny odzwierciedlają pracę jaką wykonaliśmy dla Państwa, aby rzetelnie opisać i zidentyfikować oferowane eksponaty. Częstokroć wymagało to wielu godzin pracy i poszukiwań. Dla przykładu: odcyfrowanie kto podpisał list, czyim herbem jest opieczętowany – podnosi wielokrotnie wartość rękopisu – wcześniej anonimowego… Walor kupiony u nas z opisem będzie ozdobą każdej kolekcji…

Dlatego wszystkie opisy i fotografie objęte są prawami autorskimi (które otrzymuje także nabywca opisywanego eksponatu). Wykorzystanie ilustracji i opisów z mojej www wymaga mojej pisemnej zgody.


Bogusław Mykietów, e-mail: antykwariat@mykietow.pl