Bogusław Mykietów,STATUS ANIMARUM – SPIS FAMILIJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO PARAFII ZAZULE – KOZAKI. 1905-1922. AMROZY IWACZÓW KOZAKI KOZAKOWA GÓRA ŁUKA MONASTYREK OBERTASÓW PODLIPCE TROŚCIANIEC MAŁY ZAZULE

Bogusław Mykietów

STATUS ANIMARUM – SPIS FAMILIJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO PARAFII ZAZULE – KOZAKI. 1905-1922. AMROZY, IWACZÓW, KOZAKI, KOZAKOWA GÓRA, ŁUKA, MONASTYREK, OBERTASÓW, PODLIPCE, TROŚCIANIEC MAŁY, ZAZULE

Zielona Góra 2017


Format A5, 184 strony, cena 35 zł. Dostępna jest też wersja elektroniczna w postaci pliku pdf pozwalająca wyszukiwać nazwiska czy miejscowości – cena wersji elektronicznej (wysyłamy link skąd można pobrać plik):  20 zł (wysyłka 0 zł).

Koszt wysyłki bez względu na ilość egzemplarzy w paczce wynosi jedynie 17 zł. Korzystamy z usług firmy INPOST (paczkomat/kurier).

Sprzedaż wysyłkowa jedynie po przedpłacie na konto bankowe (nie wysyłamy za pobraniem): Antykwariat e-cymelia.pl ul. Graniczna 5 65-548 Zielona Góra, numer konta bankowego (Bank Pocztowy): nr 44 1320 1537 4518 6491 2000 0001

W zamówieniu przesłanym na e-mail: aka@mykietow.pl proszę podać dane:

PACZKOMAT INPOST (zalecane): Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego, do jakiego paczkomatu wysłać paczkę.

KURIER INPOST: Imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, e-mail, numer telefonu komórkowego.

Klient otrzyma paragon lub fakturę nievatowską (jeśli jest taka potrzeba, proszę wtedy podać dane do faktury).


Spis treści

Wprowadzenie ………………..5

Skróty, objaśnienia i dawne zawody …….12

Spis imienny parafian dla wsi Zazule-Kozaki ………15

Spis imienny parafian dla wsi wchodzących w skład parafii ……..88

Bibliografia ………………………..182


Parafia Zazule-Kozaki leżała ok. 7 km na wschód od Złoczowa (70 km na wschód od Lwowa). Mieszkańcy parafii w 1945 roku zostali wysiedleni do Pyrzan i Białcza (koło Witnicy) w woj. lubuskim.


Fragment wprowadzenia:

Spis familij to bardzo bogaty materiał dla genealogów. Znajdujemy tam informacje, kto mieszkał pod danym adresem – w różnym czasie, a także osoby wywodzące się z tego domu, ale już tam nie mieszkające w momencie spisu. Dopiski w Prusach, w Ameryce, wyjechali do Brazylii wskazują kierunek wyjazdów ekonomicznych. Można tu zaobserwować różną pisownię nazwisk – obok siebie występuje np. Naływajko i Nałewajko – zapewne pisane fonetycznie, tak jak spisujący je słyszał. Widocznie różnice w pisowni nie miały tak dużego znaczenia jak dziś. W spisie poznajemy całą gamę rzadkich i dziś już nie nadawanych dzieciom imion: Eufrozyna, Eufemia, Ahafia, Acelina, Parascewia, Horpyna, Tacyanna, Agrypina, Eufrozyna. Niektóre zapisano w potocznym brzmieniu: Paźka (Pelagia), kilka po łacinie: Jacobus, Hiacynthus. Znajdujemy w wykazie także imiona pisane według ówczesnych zasad ortografii: Jakób, Marya itp.

Wielokrotnie powtarzają się numery domów, zamieszkałe przez kilka spokrewnionych ze sobą rodzin. Możliwe, że pod danym adresem (może to był np. numer działki gruntowej) stało kilka domów. Powszechna była na Zazulach praktyka budowy kilku zabudowań w jednym miejscu, w których część budynku była przeznaczona dla bydła, część dla ludzi. W ten sposób powstawały przysiółki, które nazywano tak jak mieszkająca tam rodzina. Wilki – od licznie tu spisanej rodziny Wilków, Kozaki – od osiadłych tam Kozaków, Krutniki od rodziny Krutników czy Amrozy – od Ambrożego – w spisie Ambrozy, Jamrozy.

W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego tak opisano te okolice: Zazule – zabudowania wsi leżą rozrzucone wśród lasów na przestrzeni od Łuki i Trościańca po Jelechowice i wzgórza sasowskie. Wieś powstała z pojedynczych osad leśnych, na obszarze dawnych dóbr złoczowskich.

Wśród informacji przydatnych genealogom, znajdziemy w spisach wiele ciekawych marginaliów dotyczących spraw obyczajowych. Ksiądz pisze: Jan, chodzi do Maryi (…), nie żyje dobrze z żoną. Choć też i opisuje sytuacje odwrotne: Anna męża swego porzuciła i bawi obecnie we Lwowie. Czy: Marya (…) uciekła od męża. W jednym przypadku dopisek pilne wskazuje na „przyczynę” ślubu 14-letniego chłopca z dużo starszą narzeczoną.