1809 r. Szczepienia i Napoleon

List z 1809 roku – interesujący zabytek związany z historią medycyny, poczty i papiernictwa.


List datowany: Reggio (miasto w północnych Włoszech) 25 marca 1809. Prefekt departamentu Crostolo pisze do burmistrza Barco.

Z prawdziwym żalem musiałem przyznać Rządowi, że w ciągu ostatnich dwóch lat wyniki szczepień w większości gmin tego Wydziału nie odpowiadały jego licznym prośbom, które za moją pomocą dotarły do burmistrzów i burmistrzów gmin. Aby w związku z tym uzyskać w tym roku korzystniejsze wyniki (…) należy udostępnić za ten cel odpowiednią nagrodę lekarzom i chirurgom, którym powierzono zadanie (…) Należy też raportować, który z lekarzy lub chirurgów nie byli skłonni do przeprowadzania szczepień lub sprzeciwiali się ich propagowaniu. (…)

S. Trivelli


Medycyna:

Odkrycie szczepień jako metody zwalczania chorób zakaźnych datuje się na rok 1796, gdy brytyjski wiejski lekarz Edward Jenner (1749-1823), zaobserwował, że chłopi, którzy zarazili się podczas dojenia krów krowią ospą, nie chorują na znacznie poważniejszą ludzką odmianę ospy prawdziwej. Jenner w maju 1796 roku wstrzyknął 8-letniemu dziecku materiał pobrany z krosty ospy krowiej. Gdy po kilku miesiącach dziecko zaszczepiono ponownie, tym razem na ospę prawdziwą, chłopiec nie zachorował. Jenner doszedł do wniosku, że najwyraźniej coś w ciele dziecka chroni go teraz przed zarażeniem, nawet jeśli nie był w stanie tego dokładnie zidentyfikować.

Wielka wartość tej obserwacji została natychmiast dostrzeżona przez wojskowych. Już w 1801 roku armia angielska zaczęła przejmować technikę Jennera, a Napoleon po dojściu do władzy zarządził kampanię szczepień w całym Imperium.

Gdy pisano list, a było to zaledwie 13 lat po pierwszym szczepieniu Jennera, teren północnych Włoch był we władaniu Napoleona (a w Polsce kwitło Księstwo Warszawskie).

Poczta:

Na stronie adresowej znajdujemy owalne czerwone stemple nadawcy oraz poczty miejskiej skąd wysłano list: Prefettura Del Crostolo i Reggio. Widać wyraźnie dwa różne odcienie czerwieni stempla. Zauważmy, że mamy rok 1809 i stemple – podczas gdy pierwsze stemple poczt miejskich np. na Śląsku pojawiły się dopiero w 1817 roku.

Papier:

List składa się z dwóch kart – jedna z nadrukiem urzędowym, czyli karta była wyprodukowana dla urzędu, pod nadruk. Znak wodny – lilia oraz litery MAC R.


Nasze ceny odzwierciedlają pracę jaką wykonaliśmy dla Państwa, aby rzetelnie opisać i zidentyfikować oferowane eksponaty. Częstokroć wymagało to wielu godzin pracy i poszukiwań. Dla przykładu: odcyfrowanie kto podpisał list, czyim herbem jest opieczętowany – podnosi wielokrotnie wartość rękopisu – wcześniej anonimowego… Walor kupiony u nas z opisem będzie ozdobą każdej kolekcji…

Dlatego wszystkie opisy i fotografie objęte są prawami autorskimi (które otrzymuje także nabywca opisywanego eksponatu). Wykorzystanie ilustracji i opisów z mojej www wymaga mojej pisemnej zgody.


Bogusław Mykietów, e-mail: antykwariat@mykietow.pl