1757-1831. Bestia z Darłowa, czyli RYBOGRYF z miejskich pieczęci.

Rybozwierz RYBOGRYF to oczywiście ludzki wymysł. To godło heraldyczne: posiada tułów lwa, orlą głowę szpony i skrzydła, końskie uszy, i niczym syrena rybi ogon.

W ofercie posiadamy rękopisy z Rügenwalde – Darłowa opatrzone pieczęciami z herbem miasta: rybogryfem.

Z rękopisu z 1757 roku.

Z rękopisu z 1804 roku.

Z rękopisu z 1831 roku.


Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt.


Nasze ceny odzwierciedlają pracę jaką wykonaliśmy dla Państwa, aby rzetelnie opisać i zidentyfikować oferowane eksponaty. Częstokroć wymagało to wielu godzin pracy i poszukiwań. Dla przykładu: odcyfrowanie kto podpisał list, czyim herbem jest opieczętowany – podnosi wielokrotnie wartość rękopisu – wcześniej anonimowego… Walor kupiony u nas z opisem będzie ozdobą każdej kolekcji…

Dlatego wszystkie opisy i fotografie objęte są prawami autorskimi (które otrzymuje także nabywca opisywanego eksponatu). Wykorzystanie ilustracji i opisów z mojej www wymaga mojej pisemnej zgody.


Bogusław Mykietów, e-mail: antykwariat@mykietow.pl