Cmentarz Kozaki i Łuka – prace porządkowe

Na cmentarzach wsi Kozaki i Łuka (koło Złoczowa) – 70 km na wschód od Lwowa – spoczywają doczesne szczątki naszych przodków. Planujemy sfinansowanie cyklicznego oczyszczania mogił z krzaków i roślin, by każdy mógł łatwo odnaleźć grób swych krewnych i zapalić tam znicz.

Prosimy o wpłaty – liczy się każda, nawet niewielka, kwota. Bogusław Mykietów Zielona Góra, kontakt

Alior Bank Konto złotówkowe: Nr 71249010570000990081026043

Lista ofiarodawców będzie aktualizowana na bieżąco na Facebooku i na stronie internetowej.

In the village cemeteries of Kozaki and Łuka ( near Złoczów), 70 kilometres east of Lwów, rest mortal remains of our forefathers. We are planning to provide funds for regular tidying up these two neglected graveyards (i.e. removing bushes and plants overgrowing the tombstones) so that everybody can find and place a light on their ancestor’s grave. We are kindly requesting you to contribute to our project. We are grateful for every sum of money.

Alior Bank Account to make a transfer in euros: PL62249010570000990281026043 Kod SWIFT/BIC ALBPPLPW

Alior Bank Account to make a transfer in dollars: PL18249010570000990181026043 Kod SWIFT/BIC ALBPPLPW

The list of contributors will be updated on Facebook and website on an ongoing basis.

Szacowany roczny koszt porządkowania obu cmentarzy to około 3.500 zł . Jeśli 350 potomków mieszkańców parafii Zazule-Kozaki wpłaci 10 zł raz w roku, to zahamujemy dewastację mogił. Prace porządkowe wykonają pracownicy o polskich korzeniach.

Listę ofiarodawców i dokumentację fotograficzną kolejnych etapów porządkowania cmentarzy znajdą Państwo w zakładce: Cmentarz Kozaki i Łuka – prace porządkowe