Łuka 18.07.2019 (2)

Cmentarz w Łuce koło Złoczowa 18.07.2019 (przed wykoszeniem). Mogiła Anny z Lewickich i Antoniego Świeżawskich – dziedziców wsi Łuka. Tu ciekawostka – jest błąd w nazwisku właścicieli wsi – kamieniarz zamienił samogłoski a-e na e-a, stąd na pomniku jest błędnie wykute nazwisko Świ-a-ż-e-wscy.

Cmentarz w Łuce koło Złoczowa 18.07.2019 (przed wykoszeniem). Mogiła Anny z Lewickich i Antoniego Świeżawskich – dziedziców wsi Łuka. Tu ciekawostka – jest błąd w nazwisku właścicieli wsi – kamieniarz zamienił samogłoski a-e na e-a, stąd na pomniku jest błędnie wykute nazwisko Świ-a-ż-e-wscy.