My potomkowie Fedka Mikietowego z Łuki

Nazwisko MYKIETÓW (w metrykach także Mikitów, Mikitiw, Mikyta) ma pochodzenie odimienne – zostało utworzone od ruskiego imienia Mikita. O synu Mikity mówiło się, że jest Teodorem/Fedkiem (od) Mikity (w liczbie mnogiej Mikitów). Zapis z 1833 roku w księdze metrykalnej wsi Łuki brzmi: Marya Córka Fedka Mikietowego z Łuki. Tak powstało nasze nazwisko. Nasz praprzodek, z czasów zanim zaczęto używać nazwisk, miał na imię Mikita.

Mikita (także Nikita) – pochodzi od greckiego męskiego imienia Nicetas (od wyrazu nik – zwycięstwo), jest jego wschodniosłowiańskim odpowiednikiem.

Najstarszym znanym nam przodkiem jest urodzony w 1775 roku Teodor Mykietów. Mieszkał on w Łuce w domu numer 28 (kolejni Mykietowie rodzili się w tej chacie), zmarł 24 lipca 1837 roku. Wiemy, że miał dwie córki: urodzoną w 1817 roku Natalię Annę (wyszła za mąż za Bazylego Dudara i urodziła mu przynajmniej dwójkę dzieci: w 1842 roku Jana i w 1844 roku – Marię) i urodzoną w 1816 roku Marię.

Maria Mykietów (ur. 1816) miała dwójkę nieślubnych dzieci: Filimona (urodził się w Łuce w domu numer 28 w 1836 roku) i Teodora – rocznik 1833 (Łuka 28). O Filimonie nic więcej nie wiemy, być może zmarł jako dziecko. W 1832 roku w Łuce w domu numer 28 urodził się też Józafat – syn Hapki (?) – czy to siostra Marii czy może jakiś jej przydomek – trudno powiedzieć. Maria w 1842 roku poślubiła Andrzeja Mazura (ur. 1802) – o ich potomstwie nie mamy żadnych wiadomości, choć taka rodzina mieszkała w Łuce przez wiele lat.

Teodor Mykietów (ur. 1833), syn Marii, poślubił Katarzynę Polaczak i mieli przynajmniej dwójkę dzieci: Onufrego (1869-1923) i Teklę (ur. 1874). Tekla w 1898 roku wyszła za mąż za Piotra Wołyńca – mieli liczne potomstwo: Teodora (ur. 1900), Michała (1902-1995 Kostrzyn n/O), Józefa (ur. 1908), Hannę i Marię. Ich rodziny są rozsiane po całym świecie – od Ukrainy, przez Polskę po Kanadę i USA.

Onufry Mykietów (1869-1923), syn Teodora i Katarzyny, ożenił się z Anną Tkaczuk (1867 – Kozaki 1948) i mieli czworo dzieci. 1. Ksenię (ur. 1900 r. wyszła w 1919 roku za Jana Jurcana, zmarła w 1989 roku i jest pochowana w Białczu), dzieci: Józef, Aniela, Michał Emil, Stanisław. 2. Michała (ur. 1905, w 1927 roku poślubił Zofię Czerniecką, zmarł w 1977 roku i jest pochowany w Pyrzanach), dzieci: Emil, Józef, Stanisław, Maria, Stefania, Maria, Ludwika, Janina Danuta. 3. Teklę (ur. 1908, wyszła za Antoniego Sawrasa, zmarła w 1986 roku i jest pochowana na Kozakach), dzieci: Maria, Zenon, Jarosław. 4.Marię (ur. 1910 r., wyszła za Dmitrija Ułycznego, zmarła w 1985 roku i jest pochowana w Łuce), dzieci: Luba, Zenon, Roman.

Rodzeństwo Mykietowie

Wszyscy dotychczas opisani Mykietowie byli Rusinami obrządku greckiego – uczęszczali na nabożeństwa do cerkwi w Łuce. Dopiero poślubienie przez Michała Polki Zofii Czernieckiej zmieniło sytuację. Ich dzieci chrzczono w pobliskim kościele na Kozakach w obrządku łacińskim.

Najdawniejsze informacje o Czernieckich pochodzą z XVIII wieku. Wtedy to urodził się na Zazulach nasz praprzodek Błażej, który poślubił Mariannę Sawras. Ich syn Maciej miał dwie żony. Z Anną Amroz miał syna Jana (ur. 1843) i córkę Marię (ur. 1846). Z drugą żoną Marianną Malinowską miał 9 dzieci: Jadwigę Agnieszkę (ur. 1853; wyszła za Grzegorza Kostyka i mieli 5 dzieci), Wojciecha (ur. 1855, prawdopodobnie zmarł w dzieciństwie), Józefa (1859-1931 – założyciela naszej linii rodzinnej), Wincentego (1862-1879), Annę (ur. 1864, miała 2 nieślubnych dzieci), Jana Nepomucena (1866-1866), Franciszka (ur. 1867, w 1893 roku poślubił Annę Malczyńską – mieli 10 dzieci), Rozalię (1868 lub 1869 – 1954; wyszła za Piotra Zagórskiego i mieli 4 dzieci), Marię (ur. 1872, wyszła za Kruszelnickiego i mieli 3 dzieci).

Józef Czerniecki, syn Macieja (1859-1931) w 1887 roku ożenił się z Katarzyną (Jadwigą) Hasij (1864-1943) i mieli 7 dzieci. Andrzej (1888 – Pyrzany 1958) wziął ślub z Teklą Sołoninką i mieli 4 dzieci: Marię, Zofię, Józefę i Andrzeja. Rozalia (1889 – Pyrzany 1977), wyszła za Jana Kłaka i mieli 3 dzieci: Józefa, Marię i Józefa. Anna (1899 – Pyrzany 1980), wyszła za Antoniego Wilka i mieli 2 dzieci: Marię i Emila. Wojciech (1894-1897). Franciszek (1897 – Pyrzany 1964), ożenił się z Marią Wilk i mieli dzieci: Zofię, Helenę, Józefę Stanisławę, Marię i Jana. Maria (1902-1902). Zofia (1904 – Pyrzany 1952), w 1927 roku wyszła za mąż za Michała Mykietowa i z tego związku urodzili się: Emil (1929-1929), Józef (1930-2004), Stanisław (1933-2009), Maria (1936-1936), Stefania (ur. 1937), Maria (ur. 1940), Ludwika (ur. 1945) i Janina Danuta (ur. 1948).

Rodzeństwo Czernieccy

Cmentarz Kozaki i Łuka – prace porządkowe. Planujemy sfinansowanie cyklicznego oczyszczania mogił z krzaków i roślin. Prosimy o wpłaty – liczy się każda, nawet niewielka, kwota. Bogusław Mykietów, Zielona Góra, tel. 669 45 30 66, e-mail: aka@mykietow.pl Alior Bank Nr 71249010570000990081026043 Lista ofiarodawców jest w zakładce: Cmentarz Kozaki i Łuka – prace porządkowe. Szacowany roczny koszt uporządkowania obu cmentarzy to około 3.500 zł. Jeśli 350 potomków mieszkańców dawnej parafii Zazule-Kozaki wpłaci 10 zł raz w roku, to zahamujemy dewastację mogił. Prace porządkowe wykonają miejscowi pracownicy o polskich korzeniach.